Close

Building Race Cars using K’nex

In a hands-on approach to learning about potential and kinetic energy, students from grade 5C built race cars using K’Nex. Students collaborated in groups to make cars that could travel a long distance with one single push, they explored how potential and kinetic energy can make a K’Nex car travel a long distance. Additionally, students measured the distance traveled by the cars in meters.
This was a worthwhile activity for our students because it allowed them to practice collaboration, creativity, critical thinking, and communication.

Potansiyel ve kinetik enerjiyi öğrenmek için uygulamalı bir yaklaşımla, 5C sınıfındaki öğrenciler K’Nex kullanarak yarış arabaları yaptılar. Öğrenciler tek bir itme ile uzun mesafeler kat edebilecek arabalar yapmak için gruplar halinde işbirliği yaptılar, potansiyel ve kinetik enerjinin bir K’Nex arabasının nasıl uzun mesafeler kat edebileceğini keşfettiler. Ayrıca, öğrenciler araçların kat ettiği mesafeyi metreyle ölçtüler.
Bu aktivite, öğrencilerimiz için değerli bir etkinlikti çünkü işbirliği, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve iletişim uygulamalarına izin verdi.