Close
The IB Primary Years Programme

The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. The IB Programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.

The IB offers high-quality programmes of international education that share a powerful vision. An IB education:

• focuses on learners – the IB’s student-centred programmes promote healthy relationships, ethical responsibility and personal challenge

• develops effective approaches to teaching and learning – IB Programmes help students to develop the attitudes and skills they need for both academic and personal success

• works within global contexts – IB programmes increase understanding of languages and cultures, and explore globally significant ideas and issues

 • explores significant content – IB programmes offer a curriculum that is broad and balanced, conceptual and connected.

Informed by values described in the learner profile, IB learners strive to become inquirers, knowledgeable, thinkers, communicators, principled, open-minded, caring, risk-takers, balanced, and reflective. These attributes represent a broad range of human capacities and responsibilities that go beyond intellectual development and academic success.


What is the Primary Years Programme?

The IB Primary Years Programme, for students aged 3 to 12, focuses on the development of the whole child as an inquirer, both in the classroom and in the world outside. It is a framework guided by six transdisciplinary themes of global significance, explored using knowledge and skills derived from six subjects areas, as well as transdisciplinary skills, with a powerful emphasis on inquiry.


The Written Curriculum

The most significant and distinctive feature of the IB Primary Years Programme are the six transdisciplinary themes as follows:
· Who we are
· Where we are in place and time
· How we express ourselves
· How the world works
· How we organize ourselves
· Sharing the planet

Each theme is addressed each year by all students. (Students aged 3 to 5 engage with four of the themes each year.)


These themes address issues that have meaning for, and are important to, all of us. The programme offers a balance between learning about or through the subject areas, and learning beyond them. The six themes of global significance create a transdisciplinary framework that allows students to “step up” beyond the confines of learning within subject areas.


The Taught Curriculum

The six transdisciplinary themes help teachers to develop a programme of inquiry, in-depth investigations into important ideas, identified by teachers, and requiring a high level of involvement on the part of the students. These inquiries are substantial, in-depth and usually last for several weeks.


The Assessed Curriculum

Assessment is an important part of each unit of inquiry as it both enhances learning and provides opportunities for students to reflect on what they know, understand and can do. The teachers’ feedback to the students provides guidance and the tools and the incentives for them to become more competent, more skillful and better at understanding how to learn.


The Exhibition

The Exhibition is an important part of the PYP for all students. In the final year of the programme, students undertake a collaborative, transdisciplinary inquiry process that involves them in identifying, investigating and offering solutions to real-life issues or problems. As the culminating experience of the PYP, the Exhibition offers students an exciting opportunity to demonstrate independence and responsibility for their own learning.


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


IB İlk yıllar programı

Uluslararası bakalorya, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan, sorgulayan, bilgili ve şefkatli  gençleri  geliştirmeyi amaçlamaktadır.

IB programları ,dünya genelindeki öğrencileri  farklılıklarıyla diğer insanların da doğru olabileceğini anlayan aktif, merhametli ve yaşam boyu öğrenmeye teşvik eder.

IB , güçlü bir vizyonu paylaşan yüksek kaliteli uluslararası eğitim programları sunmaktadır.IB eğitimi:

 • Öğrenenlere  odaklanır-IB’nin öğrenci merkezli programları sağlıklı ilişkiler,etik sorumluluk ve kişisel zorlukları destekler.
 • Öğretme ve öğrenmeye etkili yaklaşımları geliştirir-IB programları,öğrencilerin hem akademik hem de kişisel başarı için ihtiyaç duydukları tutum ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Küresel bağlamlarda çalışır-IB programları,dilleri ve kültürleri anlamayı  artırır ve küresel olarak önemli fikirleri ve sorunları araştırır.
 • Anlamlı içeriği araştırır-IB programları geniş ve dengeli,kavramsal ve bağlantılı bir müfredat sunar.
 • Öğrenen  profilinde açıklanan değerlerle billgilendirilen IB  öğrencileri, sorgulayıcı,bilgili,düşünür,iletişimci,ilkeli,açık fikirli,sevecen, risk alan,dengeli ve yansıtıcı olmaya çalışır.Bu nitelikler, entelektüel gelişimin ve  akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insan kapasitelerini ve sorumluluklarını temsil eder.


İlk yıllar programı nedir?

 • IB ilköğretim yılları programı, 3-12 yaş arası öğrenciler için, hem sınıfta hem de dış dünyada bir sorgulayıcı olarak gelişimine odaklanır.Altı üniteden türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra sorgulamaya güçlü bir vurgu ile disiplinlerarası beceriler kullanılarak araştırılan,küresel öneme sahip alti disiplinlerarası tema tarafından yönlendirilen bir çerçevedir.


Yazılı müfredat

 • IB ilk yıllar programının en önemli ve ayırt edici özelliği ,aşağıdaki altı disiplinlerarası temadır
 • Kim olduğumuz
 • Bulunduğumuz mekan ve zaman
 • Kendimizi ifade etme yolları
 • Kendimizi düzenleme biçimimiz
 • Gezegeni paylaşma

Her tema ,her yıl tüm öğrenciler tarafından ele alınmaktadır.(3-5 yaş arası öğrenciler her yıl dört temayla ilgilenir)

Bu temalar,hepimiz için anlamı olan ve hepimiz için önemli olan konuları ele almaktadır.Program,üniteler hakkında veya bu üniteler aracılığıyla öğrenme ile bunların ötesinde öğrenme arasında bir denge sunar.Küresel öneme sahip altı tema,öğrencilerin üniteler içinde öğrenme sınırlarının ötesine ‘ adım atmalarına’ olanak sağlayan disiplinlerarası bir çerçeve oluşturmaktadır.


Öğretilen müfredat

Altı disiplinlerarası tema ; öğretmenlerin sorgulama ünitesi, öğretmenler tarafından belirlenen önemli fikirler üzerine derinlemesine araştırmalar, ve öğrencilerin yüksek düzeyde katılımına yardım etmektedir. Bu sorgular önemli ve derinlemesineolup ,genellikle birkaç hafta sürmektedir.


Değerlendirilen müfredat

Değerlendirme,hem öğrenmeyi geliştirdiği ,hem de öğrencilere bildikleri ,anladıkları ve yapabilecekleri üzerinde düşünmeleri amacıyla fırsatlar sağladığı için  her bir ünitenin önemli bir parçasıdır.Öğretmenlerin öğrencilere geri bildirimleri,nasıl öğreneceklerini anlama konusunda daha yetkin,daha yetenekli ve daha iyi olmaları için rehberlik, araçlar ve teşvikler sağlar.


Sergi

 Sergi, tüm öğrenciler için ilk yıllar programının önemli bir parçasıdır.Programın son yılında öğrenciler,gerçek hayattaki durum veya sorunları tanımlama,araştırma ve çözüm önerilerini içeren işbirliğine dayalı,disiplinlerarası bir sorgulama süreci yürütürler.İlk yıllar programının doruk noktası olan sergi,öğrencilere kendi öğrenmelerinde bağımsızlık ve sorumluluk göstermeleri için heyecan verici bir fırsat sunar.


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


برامج البكالوريا الدولية للسنوات الابتدائية

يهدف برنامج البكالوريا الدولية إلى تطوير شباب والمعرفة والاهتمام ، ويساعدون على خلق عالم أفضل وأكثر سلامًا من خلال التفاهم والاحترام بين الثقافات. تشجع برامج البكالوريا الدولية الطلاب في جميع أنحاء العالم على أن يصبحوا متعلمين نشطين وعطوفين ومدركين مدى الحياة والذين يفهمون أن الآخرين مع اختلافاتهم يمكن أن يكونوا على حق أيضًا.

يقدم برنامج البكالوريا الدولي برامج عالية الجودة للتعليم الدولي تتقاسم رؤية قوية. تعليم البكالوريا الدولية:

• يركز على المتعلمين – تعزز البرنامج طلاب التي تتمحور حول الطلاب العلاقات الصحية والمسؤولية الأخلاقية والتحدي الشخصي

• تطوير مناهج فعالة للتعليم والتعلم – تساعد برامج البكالوريا الدولية الطلاب على تطوير المواقف والمهارات التي يحتاجونها للنجاح الأكاديمي والشخصي

• تعمل ضمن السياقات العالمية – برامج البكالوريا الدولية تزيد من فهم اللغات والثقافات ، وتستكشف الأفكار والقضايا الهامة على مستوى العالم

 • يستكشف محتوى كبير – تقدم برامج البكالوريا الدولية منهجًا واسعًا ومتوازنًا ومفهومًا ومتصلاً.

وبإطلاعهم على القيم الموضحة في الملف الشخصي للمتعلمين ، يسعى متعلمو برامج البكالوريا الدولية إلى أن يصبحوا محققين ومعرفة ومفكرين ومبتكرين ومبدعين ومنفتحين ورعايتين ومجازفين للخطر ومتوازنين ومتفهمين. تمثل هذه السمات مجموعة واسعة من القدرات والمسؤوليات البشرية التي تتجاوز التطور الفكري والنجاح الأكاديمي


ما هو برنامج السنوات الابتدائية؟

ويركز برنامج البكالوريا الدولية للسنوات الابتدائية للطلاب من سن 3 إلى 12 عامًا على تطوير الطفل كمحققين ، سواء في المدرسة أو في العالم الخارجي. وهو عبارة عن إطار يسترشد به ستة مواضيع متعددة التخصصات ذات أهمية عالمية ، تم استكشافها باستخدام المعرفة والمهارات المستمدة من ستة مجالات دراسية ، بالإضافة إلى مهارات متعددة التخصصات ، مع التركيز القوي على الاستفسار.


المنهج الكتابي

الميزة الأكثر أهمية وتميزًا لبرنامج البكالوريا الدولية للسنوات الابتدائية هي الموضوعات الستة متعددة التخصصات كما يلي:

 • من نحن
 • أين نحن في المكان والزمان
 • كيف نعبر عن أنفسنا
 • كيف يعمل العالم
 • كيف ننظم أنفسنا
 • مشاركة الكوكب

يتم تناول كل موضوع كل عام من قبل جميع الطلاب. (يتفاعل الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 مع أربعة من الموضوعات كل عام.)


تتناول هذه الموضوعات القضايا التي لها معنى بالنسبة لنا جميعًا ، وهي مهمة بالنسبة إلينا. يقدم البرنامج توازنا بين التعلم حول أو من خلال مجالات الموضوع ، والتعلم من وراءهم. تخلق المواضيع الستة ذات الأهمية العالمية إطارًا متعدد التخصصات يتيح للطلاب “الارتقاء” إلى ما وراء حدود التعلم داخل المجالات الدراسية.


المنهج المدرسي

وتساعد المواضيع الستة متعددة التخصصات المعلمين على تطوير برنامج للتحقيق ، وإجراء تحقيقات متعمقة في الأفكار المهمة ، والتي يحددها المعلمون ، وتتطلب مستوى عال من المشاركة من جانب الطلاب. هذه الاستفسارات كبيرة ومتعمقة وعادة ما تستمر لعدة أسابيع.


المنهج التقييم

يعتبر التقييم جزءًا مهمًا من كل وحدة من وحدات التحقيق ، حيث يعمل على تعزيز التعلم ويوفر فرصًا للطلاب للتفكير في ما يعرفونه ويفهمونه ويمكنهم فعله. توفر ملاحظات المدرسين للطلاب التوجيه والأدوات والحوافز لهم ليصبحوا أكثر كفاءة وأكثر مهارة وأفضل في فهم كيفية التعلم.


المعرض

يعد المعرض جزءًا هامًا من برنامج السنوات الابتدائية لجميع الطلاب. في السنة الأخيرة من البرنامج ، يقوم الطلاب بإجراء عملية بحث تعاونية متعددة التخصصات ، والتي تشملهم في تحديد ، والتحقيق ، وتقديم حلول لقضايا أو مشاكل واقعية. وباعتباره تجربة تبلغ ذروتها في برنامج السنوات الابتدائية ، يقدم المعرض للطلاب فرصة مثيرة لإثبات الاستقلال والمسؤولية عن تعلمهم.——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


پڕۆگرامی سەرەتایی بەكەلۆریای نێودەوڵەتی

مەبەستی بەكەلۆریای نێودەوڵەتی بۆ یارمەتی دانی قوتابیان بۆ ئەوەی لێكۆلێنەر و زانیاری بەدەست بێنن هەروەها یاریدەدەر بن بۆ ئەوەی بتوانن جیهانێكی باشتر و ئارامتر  درووست بكەن بە شێوەیەك كە بەجوانی لە یەكتری بگەن و ڕیز لە بیروراكانی یەكتر بگرن. بەكەلۆریای نێودەوڵەتی لە هەموو جیهان هانی قوتابیان دەدات بۆ ئەوەی چاڵاك بن هەروەها لە هەستی یەكتر بگەن و بە درێژایی تەمەنیان هەوڵی فێربوونی زیاتر بدەن بە شێوەیەك كە لەخەڵكانی تر بگەن، كە لەوانەیە لەگەڵ بیروڕای ئێمە جیاواز بن بەڵام دەكرێت خەڵكانی تریش لەسەر شێوازی خۆیان لەسەر ئاراستەی درووست بن.

بەكەلۆریای نێودەوڵەتی پرۆگرامێكی پەروەدەیی نێودەوڵەتی كواڵێتی بەرز پێشكەش دەكات كە خاوەنی بیرۆكەیەكی بەهێزە. پەروەردەی یەكەلۆریای نێودەوڵەتی:

سەرنج دەخاتە سەر قوتابی- قوتابی خوێنەرانی بەكەلۆریای نێودەوڵەتی خاوەنی پەیوەندیەكی تۆكمەن و هەست بە بەرپرسیارێتی دەكەن هەروەها لە كێبڕكێی كەسی دان.

پەیڕەو كردنی مەنهەجی كاریگەر بۆ فێربوون و فێركردن- پرۆگرامی بەكەلۆریای نێودەوڵەتی یارمەتی قوتابی دەدات بەهرەكانیان پێش ببەن كە پێویستیان دەبێت بۆ ئەوەی لە لایەتی ئەكادیمی و لایەنی ژیانی ڕۆژانە پێشبكەون.

لەسەر ناوەڕۆكی جیهانی كار دەكات- پرۆگرامی بەكەلۆریای نێودەوڵەتی ئاستی تێگەیشتن لە زمانەكانی تر و كەلتورەكانی تر بەرز دەكات هەروەها بیرۆكەی گرینگ لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی دەدۆزێتەوە.

ناوەڕۆكی گەورە دەدۆزێتەوە- پرۆگرامی بەكەلۆریای نێودەوڵەتی هەڵدەستێت بە پێشكەش كردنی بەرنامە و مەنهەجێكی كراوە و هاوسەنگ و مانادار و پێكبەستوو.

هەروەكو چۆن وەسفكردنی تایبەتمەندی قوتابی ڕوون كراوەتەوە، قوتابیان و خوێنەرانی بەكەلۆریای نێودەوڵەتی پێویستە ئەم سیفەتانە لەخۆ بگرێت: لێكۆلێنەر ، زانا، بیرمەند، گفتوگۆكەر، بە بنەما، هۆشمەند، بە ئاگا، ئەو زانیاریانەی كە فێردەبن بەكاریان بێنن، هاوسەنگ، نەترسان لەكاتی فێربوون. ئەم سیفەتانە ئاستی نێودەوڵەتین بەشێوەیەك ئەگەر لەكەسێكدا بەدی بكرێت لە لایەنی ئەكادیمی لایەنی تاكە كەسی سەركەوتوو دەبێت هەروەها هەست بە بەرپرسیاری دەكات.


پرۆگرامی سەرەتایی واتە چی؟

پرۆگرامی سەرەتایی بەكەلۆریای نێودەوڵەتی بۆ قوتابیانی تەمەن ٣ بۆ ١٢ ساڵە، بەشێوەیەك كە گرینگی دەدات بە قوتابی بۆ ئەوەی لێكۆڵێنەر بێت لە پۆل و جیهانی دەرەوەش. ئەویش لەڕێگای شەش تایبەتمەندیەكانی وانەكان دەبێت لەسەر ستاندەردی نێودەوڵەتی، ئەویش لەڕێگەی بەكارهێنانی زانیاری و بەهرەكان كە لە شەش وانە دەستمان دەكەوێت لەگەڵ بەهرەی تایبەتمەندی وانەكان لەگەڵ بەهرەی لێكۆڵینەوەی بەهێز.


مەنهەج و پەیڕەی نوسراو

شەش تایبەتمەدی وانەكان كە لەسەر ستاندەردی نێودەوڵەتین كە لە لایەن بەكەلۆریای نێودەوڵەتی بۆ ساڵانی سەرەتایی پەیڕەو دەكرێت ئەمانەن:

 • ئێمە كێین
 • بەگوێرەی كات و شوێن ئێمە لە كوێین
 • چۆن خۆمان دەردەبڕین
 • جیهان چۆن كاردەكات
 • چۆن خۆمان ڕێك دەخەین
 • بەشكردنی زەوی

هەر وانەیەك لەلایەن قوتابیانەوە هەموو ساڵێك كاری لەسەر دەكرێت. (ئەو قوتابیانەی تەمەنیان ٣ بۆ ٥ ساڵە تەنها چوار وانە دەخوێنن.)

ئەم وانانە ماندارن گرینگن بۆ هەموومان. پرۆگرامەكە هاوسەنگیەك پێشكەش دەكات لە نێوان فێربوون دەربارەی یان لە ڕێگەی وانەكانەوە هەروەها فێربوون زیاتر لەمانە. ئەم تایبەتمەندی وانانە ڕێگە بە قوتابی دەدات بۆ ئەوەی هەنگاوێك پێشبكەوێت بۆ ئەوەی بۆ وانەی داهاتوو لە ئامادەباشی دابێت.


مەنهەج و پەیڕەی وتراو (فێركراو)

ئەم شەش تایبەتمەندی وانەیە یارمەتی مامۆستا دەدات بۆ ئەوەی گەشە بە پرۆگرامی لێكۆڵینەوە بدات، بە قوڵی ڵێكۆڵینەوە لە بیرۆكە گرینگەكان بكات كە لە لایەن مامۆستا خۆیەوە دیاری دەكرێت، هەروەها پێویستە قوتابی بە شێوەیەكی بەرچاو سەرقاڵ بێت بە بابەتەكە. ئەم لێكۆڵینەوانە قوڵن هەروەها هەمیشە بۆ چەند هەفتەیەك بەردەوام دەبن.


چۆنیەتی هەڵسەنگاندن

هەڵسەنگاندن لە هەربەشێكی وانەی لێكۆڵینەوە زۆر گرینگە لە هەردوو لایەنی فێربوون هەروەها دەرفەت بۆ قوتابی دەڕەخسێنێت بۆ ئەوەی قوتابی بزانێت كە چی فێر بووە و تێبگات و بزانێت لەتوانایدا هەیە چی بكات. وەڵامی مامۆستاكان بۆ قوتابیەكان وەكو ڕێنماییەكە هەروەها وەكو ئامێرێكە بۆ ئەوەی زیاتر پێشبكەون و زیاتر شارەزا بن و هەروەها بزانن كە چۆن باشتر تێدەگەن.


پیشانگا

پیشانگا  بەشێكی گرینگی پرۆگرامی پۆلی سەرەتاییە بۆ هەموو قوتابیەك. لەكۆتا ساڵی پرۆگرام، قوتابی هەڵدەستێت بە پڕۆسەی لێكۆڵینەوەی تایبەتمەندیەكانی وانەكان بە شێوەیەك كە یارمەتی لەوانی تر وەردەگرێت بە شێوەیەك لێكۆڵینەوە دەكات بۆ ئەوەی چارەسەر بۆ گرفتە دیارەكانی ژیانی ڕۆژانەمان بدۆزێتەوە. هەروەكو ئەزموونێكی پرۆگرامی پۆلی سەرەتایی، پیشانگا دەرفەتێك پێشكەش بە قوتابیان دەكات بۆ ئەوەی ئەو زانیاریانەی كە پێشتر بەدەستیان هێناوە بەشێوەیەكی سەربەخۆ بەكاریان بێنن.