Close

Parent-Teacher Conference

The goal of the MYP Parent Teacher Conference was to support and encourage student learning by providing feedback. It started with a meeting where the IB grading criteria was explained to parents. After this meeting the reports were given to the parents. Then the parents met each teacher to discuss the progress of their children.

Ortaokul veli toplantısının amacı, geri bildirim sağlayarak öğrencinin öğrenmesini desteklemek ve teşvik etmekti. Toplantı, IB değerlendirme kriterlerinin velilere açıklandığı bir sunum ile başladı. Bu toplantıdan sonra velilere raporlar verildi. Sonra ebeveynler her öğretmenle çocuklarının gelişimini görüşmek için bir araya geldi.